Głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej RDPP

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORAZ PODMIOTY
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego

DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

GŁOSOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 9 MAJA 2016 R., A OSTATECZNY JEGO

TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 24 MAJA 2016 R. (WŁĄCZNIE).

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:
1. Zaproszenie do głosowania

kandydaci obszar 1

kandydaci obszar 2

kandydaci obszar 3

kandydaci obszar 4

kandydaci obszar 5

kandydaci obszar 6

kandydaci obszar 7

kandydaci obszar 8

kandydaci obszar 9

kandydaci odrzuceni

lista kandydatów oba obszary

lista zbiorowa kandydató

Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

WYBORY POWSZECHNE DO PROP ZAKOŃCZONE

W dniu 23 października 2015 r. podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Gdyni
ogłoszone zostały wyniki wyborów powszechnych do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

PFIP – Gdynia 23 – 24 października – druga tura naboru!

Drodzy Państwo, Przedstawicielki i Przedstawiciele Pomorskich Organizacji Pozarządowych, w imieniu Organizatorów oraz własnym zwracam dziękuję lokalnym Radom Organizacji Pozarządowych za przeprowadzone działania animujące do wzięcia udziału w PFIP i proszę o ich kontynuację.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich pomorskich organizacji o włączenie się w drugą turę naboru uczestniczek i uczestników na to ważne pozarządowe wydarzenie.

Proszę o przekazywanie podczas Waszych spotkań czy prowadzonych działań oraz przesyłanie wszelkimi możliwymi kanałami do pomorskich organizacji pozarządowych, oraz o umieszczanie na Państwa stronach internetowych zaproszenia na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015, które w dniach 23 – 24 października odbędzie się w Gdyni.

Szczegóły znajdują są w załącznikach.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

W imieniu Organizatorów

Marek Olechnowicz

PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA_og (1)

PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA_og (1)

PFIP_2015_Program_Roboczy_07_10_2015 (1) (1)

PFIP_2015_ZAPROSZENIE (3)

Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych (wersja robocza _ konsultacje) (1)

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 22.09.2015

Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z przesłanymi uzupełnieniami oraz wcześniej poprawnie złożonymi kandydaturami, zatwierdza poprawność złożonej dokumentacji w odniesieniu do następujących osób i ogłasza oficjalną listę kandydatur do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w wyborach w roku 2015, na które oddawać można głosy za pomocą formularza głosowania (zał. Nr 2 do regulaminu wyborów) zgodnie z § 2 regulaminu wyborów na adres wyboryprop@pomorskie.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 23:59 (kandydatury uszeregowane subregionalnie):

1. Jerzy Boczoń (subregion metropolitarny)
2. Lucjan Brudzyński ( subregion metropolitarny)
3. Bartłomiej Engelbrecht (metropolitarny)
4. Artur Glebko (s. metropolitarny)
5. Małgorzata Niemkiewicz (s. metropolitarny)
6. Marek Olechnowicz (s. metropolitarny)
7. Tadeusz Podymiak (s. metropolitarny)
8. Weronika Pyda-Ledwoń (s. metropolitarny)

9. Paulina Kremer (s. nadwiślański)
10. Marta Wojnicz (s. nadwiślański)

11. Magdalena Pipka (s. słupski)
12. Grażyna Wera-Malatyńska (s. słupski)

Komisja pragnie przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem wyborów każda organizacja może oddać jeden głos na dowolnego kandydata/tkę spośród całej listy. Oznacza to, że organizacja może oddać głos na kandydata/tkę również z innego subregionu niż siedziba organizacji (np. organizacje z siedzibą w subregionie metropolitarnym mogą głosować na kandydata/tkę z subregionu nadwiślańskiego, itd.).

W imieniu Komisji Wyborczej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Piotr Stec

protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 22.09.2015 r.   oraz   zał. 2 (1)

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP

protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 16.09.2015 r. (1)

Formularz głosowania na kadnydata/tkę  PROP załącznik nr 2

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Konsultacje Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Państwa wypowiedzi w zakresie poniższych zagadnień zostaną uwzględnione przy dalszej pracy nad Systemem. Konsultowany dokument znajduje się w załączniku do informacji.
Konsultacje trwają do 4.10.2015! W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: konsultacje@prop.pomorskie.pl. Dziękujemy !!! Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

Sz a n o w n i  P a ń s t w o

Przedstawicielki i Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Siecią COP

oraz Stowarzyszeniem „Podaj Rękę” – operatorem PFIP 2015

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A J Ą

n a

P l e n a r n e   S p o t k a n i e

- cykliczne święto organizacji pozarządowych

działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego -

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

które w dniach 23 – 24 października 2015 roku odbywać się będzie

w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

PFIP_2015_Program_Roboczy_15_09_2015 PFIP_2015_ZAPROSZENIE (1) PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015 – 2017

Drodzy Przedstawiciele i Przedstawicielki Pomorskich Organizacji Pozarządowych.

Kończy się okres pracy Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kolejnej (szóstej) kadencji. Od 2002 roku budowana jest w naszym województwie REPREZENTACJA TRZECIEGO SEKTORA. Owocność tych kilkunastu lat pracy bardzo wielu osób i organizacji, także ich sens i znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej czy szeroko rozumianej pozytywnej zmiany w nas i wokół nas, każda i każdy może zaobserwować, jak również ocenić, na swój sposób. Pozwolę sobie tylko na kilka zdań o tym, co w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się wypracować na rzecz całego Trzeciego Sektora w naszym regionie: Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016  i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorski Model Reprezentacji Trzeciego Sektora

Budowanie lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskiej reprezentacji trzeciego Sektora jest tematem, który z coraz większym natężeniem pojawia się w środowisku organizacji pozarządowych. Prezentując pomorskie rozwiązania w tym kontekście pragniemy także zaproponować wspólną pracę nad budowaniem krajowej reprezentacji. Załączony w pliku tekst opisujący w sposób zwięzły pomorski model może także posłużyć lokalnie czy regionalnie. Niech służy… Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane
Copyright © 2016 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.