Standardy ROP – aby nie pozostały tylko na papierze…

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

życząc wszelkiego dobra i owocnego Nowego Roku 2017 pragniemy poinformować, iż po zakończeniu realizacji Projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” przygotowujemy w ramach FIO na bieżący rok, również w ramach priorytetu 4 – Silne organizacje pozarządowe – projekt wzmacniający proces wdrażania wypracowanych standardów: „Standardy ROP – aby nie pozostały tylko na papierze…”. Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu tego projektu, by był on kolejnym wspólnym narzędziem budowania i wzmacniania naszej pomorskiej reprezentacji sektora obywatelskiego. Dziękujemy !!!

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

STANDARDY Rad Organizacji Pozarządowych wypracowane !!!

STANDARDY  Rad Organizacji Pozarządowych
Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

dziękując za współpracę przy tworzeniu i konsultowaniu STANDARDÓW POMORSKICH RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH prezentujemy wypracowany i przyjęty materiał. Nie ma on charakteru dogmatu i podlegać będzie modyfikacjom zgodnie z trybem jaki zaproponuje Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz sugestiami lokalnych Rad.
Wchodzimy w etap pilotażowego wdrażania wypracowanych standardów – bądźcie z nami, na bieżąco informujcie i zgłaszajcie uwagi, aby dokument ten nie pozostał tylko na papierze czy w martwym pliku, ale by był narzędziem pomocnym i profesjonalizującym działania podejmowane przez Rady Organizacji Pozarządowych.
Wszystkim Radom życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy…

standardy-rad_organizacji_pozarzadowych_2016

Miło nam również poinformować, iż w ramach wsparcia z Programu FIO 2014-2020 pozyskanego w ramach projektu „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” przygotowaliśmy także narzędzie komunikacji wewnątrz lokalnych Rad oraz komunikacji zewnętrznej, jakim są zakładki dla poszczególnych Rad umieszczone na stronie: prop.pomorskie.pl – zachęcamy do zaglądania na stronę PROP oraz lokalnych Rad, które najpóźniej w pierwszym kwartale 2017 roku będą w pełni uzupełnione oraz na bieżąco aktualizowane.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych – Kościerzyna, 20.10.2016 r.

Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych
Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych – podsumowanie procesu standaryzacyjnego, które odbędzie się w dniu 20 października 2016 r.
w Kościerzynie (Sala im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9 – obok Urzędu Miasta) – początek  godz. 15.00
(otwarte posiedzenie PROP).
Podczas spotkania podsumujemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy decyzje dotyczące wdrażania wypracowanych standardów, narzędzi komunikacji dla lokalnych Rad oraz omówimy kolejne kroki zmierzające wzmocnieniu lokalnych ROPów w bieżącym funkcjonowaniu. Wszelkie informacje, propozycje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Standardy lokalnych ROP do konsultacji

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

poniżej prezentujemy wypracowane w ramach warsztatów i spotkań projektowych standardy funkcjonowania lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych w wersji roboczej. Bardzo prosimy o włączenie się w proces konsultacji tego materiału. Wdzięczni będziemy za przesłanie wszelkich uwag, propozycji czy sugestii zmian oraz komentarzy na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

standardy-rop_do_konsultacji

Dziękujemy!!!

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Spotkanie subregionalne – Lębork

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r.
w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Zwycięstwa 1) od godz. 16.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Spotkanie subregionalne – Sopot

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 10 września 2016 r.
w Sopocie (Skwer Kuracyjny oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych) od godz. 12.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Spotkanie subregionalne – Pruszcz Gdański

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 r.
w Centrum Kultury i Sportu (ul. Chopina 34) od godz. 12.00.
Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

 

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

poniżej prezentujemy ankietę, na podstawie której (jako jednego z narzędzi) chcielibyśmy pozyskać wiedzę na temat Waszych oczekiwań związanych z lokalnymi reprezentacjami sektora pozarządowego. Wdzięczni będziemy za przesłanie wypełnionej ankiety na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

pomorskie_ropy_ankieta_dla_ngo_2016

Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy!

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Spotkanie subregionalne – Charzykowy

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. w miejscowości Charzykowy k. Chojnic (Siedziba LGR Moreńka) od godz. 13.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej RDPP

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORAZ PODMIOTY
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego

DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

GŁOSOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 9 MAJA 2016 R., A OSTATECZNY JEGO

TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 24 MAJA 2016 R. (WŁĄCZNIE).

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:
1. Zaproszenie do głosowania

kandydaci obszar 1

kandydaci obszar 2

kandydaci obszar 3

kandydaci obszar 4

kandydaci obszar 5

kandydaci obszar 6

kandydaci obszar 7

kandydaci obszar 8

kandydaci obszar 9

kandydaci odrzuceni

lista kandydatów oba obszary

lista zbiorowa kandydató

Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy…

I Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na historyczne Pierwsze Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w  Gdańsku (Europejskie Centrum Solidarności) – początek  godz. 17.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad wypracowaniem trybu wypracowywania konkretnych rozwiązań. Wszelkie informacje, propozycje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

W programie:

1. Prezentacja Rad Organizacji Pozarządowych w woj. pomorskim
2. Prezentacja dobrych praktyk funkcjonowania Rad
3. Wymiana uwag i refleksji w kontekście systematyzowania i
profesjonalizacji funkcjonowania Rad
4. Wspólne wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wzajemnej komunikacji, współpracy i standaryzacji Rad
5. … niespodzianki (zawsze jesteśmy na nie otwarci !!! 🙂 )

Spotkanie będzie jednocześnie doskonałą okazją do wzajemnego poznania i integracji.
Organizatorzy zapewniają przyjazną, budującą i radosną atmosferę Spotkania 🙂 jak również smaczną kolację…
ZAPRASZAMY!

Projekt „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 -2020

==============================================================================

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 Stowarzyszenie „Podaj Rękę” we współpracy z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pod nazwą „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” mający na celu wypracowanie standardów funkcjonowania pomorskiej reprezentacji sektora obywatelskiego.
W ramach działań projektowych prowadzących do wzmocnienia pomorskich Rad Organizacji Pozarządowych realizowane będą następujące działania:

1. Regionalne spotkanie wprowadzające
2. Indywidualne warsztaty standaryzacyjne
3. Subregionalne spotkania standaryzacyjne
4. Przygotowanie narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
5. Regionalne spotkanie podsumowujące.

O przebiegu i postępie prac, jak również o harmonogramie poszczególnych wydarzeń będziemy na bieżąco informować.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2017 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.