Konsultacje Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do konsultacji Programu Współpracy na rok 2019.

Wypełniony formularz w wersji elektronicznej można zgłaszać na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl  w terminie do dnia 05.11.2018 r.

Do pobrania:
Formularz konsultacji Programu na rok 2019
Ogłoszenie o konsultacjach Programu na rok 2019
projekt programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Czy połączenie wyborów do PROP z wyborami do PRDPP to dobry kierunek?

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych otrzymała w Gdyni podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych zgodę na wydłużenie kadencji do czasu wyborów Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Okazało się to nieco kłopotliwe gdyż ze względu na nieco wydłużony tryb powoływania tej drugiej (PRDPP) jej kadencja zakończy się dopiero wiosną 2019 roku. Wydłużona kadencja Rady będzie zatem trwała ponad 3 lata. Nie jest to szczególnie znaczący okres. Zwłaszcza gdy kontekst wyborczy (wybory samorządowe) i tak nie pozwoliłby na jakieś szczególne możliwości nawiązywania relacji przez nowy skład. Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

 • na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu;
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
 • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 września 2018 r. do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie https://rops.pomorskie.eu oraz podczas spotkań konsultacyjnych:

 • 20.09.2018 r. Kartuzy – godz. 15.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja 16A;
 • 21.09.2018 r. Debrzno – godz. 10.00 siedziba Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno ul. Ogrodowa 26.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.julkowska@pomorskie.eu w terminie do 24.09.2018 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobami do kontaktu są:
Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572,
Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel.: 58 32 68 897.

Do pobrania:

formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu PW 2019
PW SWP z NGO na rok 2019_do konsultacji

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Drodzy,

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy które wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywać się będzie w dniach 14 – 15 września w Gdyni oraz Chmielnie zgromadzi co najmniej 300 Uczestniczek i Uczestników. Swoją obecność potwierdziła dotąd ponad połowa przedstawicieli JST, przedstawiciele pomorskich uczelni wyższych, pracodawców i przedsiębiorców. Pomorskie organizacje pozarządowe reprezentowane są na liście zgłoszonych jak dotąd przez około 110 osób, w tym także reprezentanci środowisk senioralnych z naszego województwa. Oczywiście wciąż gotowi jesteśmy na przyjęcie kolejnych zgłoszeń.

Informacja dla mediów, w której zawarte zostały istotne założenia i cele Forum znajdują się w załączniku, gdzie znaleźć można także pozostałe elementy zawartości merytorycznej – to wciąż wersje modyfikowalne, a zatem zachęcam do wnoszenia uwag czy propozycji dotyczących istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego na Pomorzu, które należałoby poruszyć podczas Forum. Z pewnością poruszony zostanie podczas Forum temat związany z upływem kadencji Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, której termin uzależniony został od wyborów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a te odbyć się mają w pierwszej połowie 2019 roku. W związku z tym PROP – zgodnie z decyzją Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniu 23.09.2015 r. w Gdyni – przyjął jako termin upływu bieżącej kadencji Rady dzień powołania PRDPP nowej kadencji. Wraz z tym istotnej zmianie ulegnie sposób wyboru Członkiń i Członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz sposób reprezentacji PROP w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – w skrócie możemy określić ten proces jako swoiste uwspólnienie procesu wyborczego oraz uwspólnienie części składu obu Rad. To zagadnienie również poruszone zostanie podczas części Forum z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Inne istotne założenia programu Forum, proponowane narzędzia i ścieżki ich wdrażania znajdują się w załączonym materiale. Załączamy także graficznie ubogaconą wersję Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych, który będzie podstawowym materiałem źródłowym do pracy podczas Forum. Zachęcamy do zapoznania się z programem, materiałami oraz udziału w Forum, a jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe – do przesyłania uwag, sugestii, propozycji etc.
Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – folder
Program Forum 14.09
Program Forum 15.09
Pomorskie_Forum_Partnerstwa_i_Współpracy_zakres_tematyczny
Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – informacja_media

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy – Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Gdynia – Chmielno, 14 – 15 września 2018 r.

Szanowni Państwo,                                     

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, pomorskie organizacje pozarządowe, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, Prezydentem Miasta Gdyni, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku.

Wydarzenie ma na celu nie tylko miłe, owocne i w przyjaznej atmosferze spędzenie czasu. Ma ono na celu zwłaszcza określenie ram modelu współpracy międzysektorowej WSZYSTKICH SEKTORÓW zaangażowanych lub zainteresowanych aktywnością na rzecz rozwoju społecznego, a nade wszystko odbudowanie KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO w naszym Regionie. Prosimy w związku z tym o szczególną motywację do udziału w tym wydarzeniu, zwłaszcza Przedstawicieli i Przedstawicielek pomorskich Organizacji Pozarządowych, gdyż Administracja, Wyższe Uczelnie i Przedsiębiorcy z pełnym natężeniem potwierdzają swoją obecność…

Szczegóły w załączeniu.

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – wprowadzenie_program_roboczy

Program Forum 14.09 (4) (1)     Program Forum 15.09 – (2) (1)

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – Formularz Zgłoszeniowy (1) (2)

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – Formularz Zgłoszeniowy (1) (2)

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 14 – 15 września 2018

Drodzy Przedstawiciele i Przedstawicielki Organizacji Pozarządowych, Administracji, Biznesu, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – Wszyscy, którym na sercu leżą sprawy społeczne i obywatelskie naszego Regionu.

Miło mi poinformować, że w dniach 14 i 15 września br. odbędzie się wydarzenie, jakiego w naszym województwie jeszcze nie było. Jednak nie o prestiż chodzi a o istotę wydarzenia: Przedstawicielki i Przedstawiciele wszystkich sektorów istotnych dla rozwoju oraz podjęcie stojących przed nami wyzwań społecznych i obywatelskich spotkają się w jednym miejscu i w jednym celu.

W uroczystym klimacie zainaugurowane zostanie subtelnie ale zarazem systematycznie i konsekwentnie przygotowywane POMORSKIE FORUM MIĘDZYSEKTOROWE, które ma się stać partnerskim modelem rozwiązywania wyzwań oraz problemów społecznych i obywatelskich na Pomorzu.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco, jednak już dziś zapraszamy i gorąco zachęcamy do ZAREZERWOWANIA SOBIE w kalendarzach co najmniej pierwszego dnia Pomorskiego Forum tj. 14 września (piątek) Szanownych Państwa – Marszałka i Przedstawicieli Sejmiku oraz Zarządu Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Panie i Panów Starostów, Prezydentów i Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin, Rektorów pomorskich Uczelni Wyższych, Przedstawicieli Pracodawców oraz pomorskich Przedsiębiorców. I rzecz jasna bardzo gorąco zapraszam i liczę na czynny oraz liczny udział Przedstawicielki i Przedstawicieli pomorskich Organizacji Pozarządowych, Grup Nieformalnych i innych zacnych gremiów zainteresowanych oraz zaangażowanych w rozwój społeczny i obywatelski województwa pomorskiego.

 

W imieniu Organizatorów tj. PROP, Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, COP Pruszcz Gdański, „Akademia Trzeciego Sektora” – Marek Olechnowicz
Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Gotowi na ROD(e)O – edycja II !!!

Mając na uwadze, że nie wszystkim udało się znaleźć czas w wolnym od pracy dniu udało nam się znaleźć w kalendarzu najlepszego na świecie (SIC!) Eksperta w tematyce RODO Andrzeja Rybusa – Tołłoczko dwa dni dla pomorskich organizacji pozarządowych. I tak:

1. szkolenie ogólne – edycja II – w dniu 15 czerwca (piątek) od godz. 9.00 – liczba miejsc: 70 (w porównaniu z 170 Uczestniczkami i Uczestnikami z dnia 12.05 to „kropla w morzu…”;

2. warsztaty pogłębiające16 czerwca (sobota) godz. 10.00 – sala szkoleniowa Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Al. Grunwaldzka 5 (jeśli niezbędne i możliwe do przeprowadzenia będą dwa warsztaty wówczas godzina pierwszego może ulec zmianie – mniej snu, więcej dnia 🙂 – realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Podaj Rękę” oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Pruszczu Gdańskim – w tym przypadku po społecznikowsku dokładamy się do materiałów i organizacji wydarzenia w kwocie 75 zł./osoba (szczegóły po potwierdzeniu wpisania na listę).

O miejscu szkolenia i warsztatów poinformujemy jak tylko otrzymamy ich potwierdzenia.

Zgłoszenia – Imię i Nazwisko oraz nazwa Organizacji wraz z adresem siedziby: prop@vp.pl oraz fb: https://www.facebook.com/Pomorska-Rada-Organizacji-Pozarządowych

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji, gdyż obowiązki i odpowiedzialność związane z ochroną danych osobowych dotyczą WSZYSTKICH ORGANIZACJI !!!  (mo)

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Przygotowanie pomorskich organizacji pozarządowych do RODO

Wymogi RODO ukazały ogrom potrzeb pomorskich organizacji pozarządowych, gotowość do rozwoju i profesjonalizacji, i potencjał pomorskich NGOsów…

 

RODO to gorący temat nie tylko dla urzędników. Pomorskie organizacje pozarządowe, zaproszone przez Marszałka Województwa Mieczysława Struka i Przewodniczącego Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych (PROP) i Prezesa Stowarzyszenia „Podaj Rękę” Marka Olechnowicza, zamiast korzystać z sobotniego wolnego i słonecznego przedpołudnia i nabierać sił po całotygodniowym wysiłku, przybyły tłumnie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, by pod okiem Eksperta przez wielkie „E” Andrzeja Rybusa – Tołłoczko wchłonąć (dosłownie) wiedzę dotyczącą obowiązków związanych z wchodzącym w dniu 25 maja rozporządzeniem RODO. Z 14 powiatów przybyło blisko 170 osób reprezentujących niemal 200 pomorskich organizacji pozarządowych, aby w nieco „nietypowych”, ale sprzyjających integracji warunkach (poprzedniego dnia z powodu trudnych warunków atmosferycznych, burz, opadów i piorunów „unieruchomiona” została Sala im. L. Bądkowskiego, w której trafnie choć bez uprzedniej pewności przygotowano właśnie 170 miejsc) przyjąć do wiadomości i zrozumieć, co powinni uczynić, wypracować i wdrożyć, aby być gotowymi na wymogi RODO w dniu wejścia w życie rozporządzenia. Rzecz jasna bezpośredni kontakt, łatwość wypowiedzi i znajomość „od podszewki” zagadnienia ochrony danych osobowych i RODO sprawiły, że czas upłynął nie tylko owocnie i szybko, ale także w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Niech Wasze Święta będą piękne…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Odkurzyć wartości, dać swoistą „carte blanche” Narodowemu Instytutowi Wolności, budować międzysektorową współpracę… Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 z przesłaniem…

W dniu 27 października 2017 r. odbyło się w Tczewie Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Temat „Współpraca 2.0. Wartości, przekonania, działania – aktualizacja” stał się przyczynkiem do pogłębionej refleksji i spojrzenia w przyszłość w kontekście rozwoju pomorskiego sektora pozarządowego.

Uczestnicy Forum mieli okazję spotkać się z Panią Agnieszką Rymszą (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego przy Kancelarii Premiera RP), która nakreśliła założenia, cele i wyzwania jakie stoją przed Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Była też okazja do zadania pytań oraz uzyskania odpowiedzi na istotne pytania, z których dowiedzieliśmy się m.in. o planowanym trybie kolejnych edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wraz z jego założeniami. Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane
 • Projekt dofinansowany
  został ze środków
  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  w ramach
  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2018 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.