Czy połączenie wyborów do PROP z wyborami do PRDPP to dobry kierunek?

[ A- ] [ A+ ]

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych otrzymała w Gdyni podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych zgodę na wydłużenie kadencji do czasu wyborów Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Okazało się to nieco kłopotliwe gdyż ze względu na nieco wydłużony tryb powoływania tej drugiej (PRDPP) jej kadencja zakończy się dopiero wiosną 2019 roku. Wydłużona kadencja Rady będzie zatem trwała ponad 3 lata. Nie jest to szczególnie znaczący okres. Zwłaszcza gdy kontekst wyborczy (wybory samorządowe) i tak nie pozwoliłby na jakieś szczególne możliwości nawiązywania relacji przez nowy skład.

Dość istotny jest jednak sam pomysł ujednolicenia terminu wyborów – a brana jest także pod uwagę ewentualność połączenia procesów wyborczych tak, by część składu PROP stanowiła jednocześnie pozarządową „stronę” Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego bądź jej znaczącą część. Motywem do takiego ukierunkowania procesów jest znaczący spadek gotowości poszczególnych liderów NGO do udziału w wielu różnych gremiach, jak również umożliwienie funkcjonalnego i poniekąd sformalizowanego przełożenia głosu pomorskich organizacji pozarządowych, który skupia się – a przynajmniej takie jest założenie funkcjonowania Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych zgodne z blisko 15 – letnią tradycją – i krystalizuje w PROP na doradczo – konsultacyjne ciało Marszałka Województwa Pomorskiego tj. PRDPP.

Z założenia wszystko wygląda dość logicznie. Jak zwykle jednak „diabeł tkwi w szczegółach”:
1) wymiar i zakres „skupiania się” głosu sektora pozarządowego w ramach PROP zależny jest od wielu czynników, a jednym z najistotniejszych jest komunikacja – budowanie relacji i wymiana informacji w ramach lokalnych Radach Organizacji Pozarządowych; i ten aspekt stanowi znaczące wyzwanie zarówno dla lokalnych Rad jak i dla samych działających lokalnie czy szerzej organizacji pozarządowych – przy wielu wyzwaniach stojących przed poszczególnymi organizacjami trudno jest znaleźć czas na raportowanie, uzgadnianie stanowisk, wzajemne porozumiewanie się itd., choć oczywiście w perspektywie te właśnie procesy w odpowiedni sposób prowadzone mogłyby w sposób znaczący ułatwić „życie” poszczególnym organizacjom;

2) innym istotnym elementem całej „układanki” jest słabnąca wiara w to, że poprawa warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych – w wielu kontekstach, ale zwłaszcza w kontekście współpracy, finansowania działań czy procesów partycypacyjnych na różnych poziomach – jest możliwa; podczas wielu spotkań konsultacyjnych czy strategicznych wciąż słychać głosy: „Mówiliśmy o tym w latach 90-tych”, „Poruszaliśmy ten temat 15 lat temu”, „Ale to już było…”;

3) trzeci element stanowi sama formuła funkcjonowania Rad – zarówno PROP jak i lokalnych ROP, które działają głównie w oparciu o zasoby tzw. parasolowych organizacji, w związku z czym ich funkcjonalność zależna jest od funkcjonalności tychże NGOsów, sposobu komunikowania się, posiadanego i możliwego do udzielenia czasu itp.

Z pewnością wielorakich okoliczności, aspektów, niuansów można znaleźć znacznie więcej. Nie dalej jak w sobotę odbyło się podsumowujące kadencję dwudniowe posiedzenie ogólnopolskiej RDPP. Jedną z bardziej znaczących rekomendacji dla Rady nowej kadencji (obecna kończy się 7.10.br) była… KOMUNIKACJA… Komunikujmy się zatem wzajemnie. Spotykajmy się, mówmy o swoich problemach i sukcesach, słuchajmy się nawzajem. To jedyna droga do tego, abyśmy mogli ze sobą współpracować i cokolwiek wspólnie zdziałać. Proszę zatem o maile (adres: prop@vp.pl), posty i wiadomości na fb, zdarza się także brak zajętości w słuchawce telefonicznej. Temat wyborów do Rad nie jest z pewnością szczególnie elektryzujący, ale gdy uświadomimy sobie, że to właśnie PROP wyznacza przedstawiciela do Komitetu Monitorującego RPO WP, że to Członkinie i Członkowie tej Rady współtworzą Zespół Międzysektorowy pracujący nad Programem Współpracy tzn. również analizuje i rekomenduje mające się w nim znaleźć zapisy – na przykład rodzaje zadań, które powinny się znaleźć w Programach – wówczas również na wybory i przyszły skład Rad patrzy się inaczej. Zachęcamy !

(Powyższy tekst ma charakter autorski: Marek Olechnowicz)
Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.