Odkurzyć wartości, dać swoistą „carte blanche” Narodowemu Instytutowi Wolności, budować międzysektorową współpracę… Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 z przesłaniem…

[ A- ] [ A+ ]

W dniu 27 października 2017 r. odbyło się w Tczewie Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Temat „Współpraca 2.0. Wartości, przekonania, działania – aktualizacja” stał się przyczynkiem do pogłębionej refleksji i spojrzenia w przyszłość w kontekście rozwoju pomorskiego sektora pozarządowego.

Uczestnicy Forum mieli okazję spotkać się z Panią Agnieszką Rymszą (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego przy Kancelarii Premiera RP), która nakreśliła założenia, cele i wyzwania jakie stoją przed Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Była też okazja do zadania pytań oraz uzyskania odpowiedzi na istotne pytania, z których dowiedzieliśmy się m.in. o planowanym trybie kolejnych edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wraz z jego założeniami.

Pan Paweł Orłowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego – oprócz czynnego merytorycznego udziału w kolejnych składowych Forum przekazał istotne informacje o procesach, które zapoczątkowane zostały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego: zmiany organizacyjne w zespole Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, „zastrzyk” rozwojowy (rozwój instytucjonalny, profesjonalizacja, wsparcie działań Centrów Organizacji Pozarządowych) dla pomorskich organizacji pozarządowych oraz gotowość wyodrębniania środków na realizację ważnych społecznych zadań przez organizacje pozarządowe – to główne elementy przekazu.

Zachęta do wzajemnej otwartości i współpracy międzysektorowej wybrzmiała także w przekazach pozostałych zaproszonych gości, w tym Pana Jarosława Rutkowskiego – Koordynatora Wojewody Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Pani Naczelnik Alicji Szczepińskiej – Mian reprezentującej Starostę Tczewskiego, Pana Prezydenta Miasta Tczewa Mirosłąwa Pobłockiego, Pani Małgorzaty Ciecholińskiej reprezentującej Metropolitalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” oraz Alicji Słyszewskiej – Przewodniczącej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego.

Obecność Pana Dyrektora Marcina Fuchsa z Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego była okazją do podzielenia się informacją o wielości działań realizowanych przez i z udziałem organizacji pozarządowych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz zachętą do diagnozowania potrzeb społecznych i wypracowywania w oparciu o nie konkretnych projektów, dla których niebawem ogłoszone zostaną konkursy – zwłaszcza w ramach Osi 6 – Integracja.

Praca w ramach pięciu obszarów tematycznych: współpraca z biznesem, nowe technologie w NGO, wyzwania fundraisingowe w organizacjach, mechanizmy współpracy JST – NGO oraz Ekonomia Społeczna nie tylko przyniosła nowy zasób wiedzy i dobrych praktyk, ale stanowiła także doskonałą okazję do integracji i budowania relacji.

Nie brakło także pytań na tematy aktualne związane z kondycją organizacji pozarządowych oraz ich reprezentacji (PROP, lokalne Rady), jak również o Rady Działalności Pożytku Publicznego. Formacja i wzmacnianie lokalnych liderów, integracja oraz rozwój współpracy wewnątrz sektora pozarządowego to główne wyzwania dla organizacji pozarządowych, ale także szeroko – dla lokalnych społeczności.

Pojawił się także temat Ministerstwa NGOsów – poważny choć w dość żartobliwej aurze…

W ramach podsumowań obecny na sali Radny Rady Miejskiej ze Starogardu Gdańskiego zasugerował swoje miasto jako doskonałe miejsce do odbycia kolejnego Pomorskiego Forum. Traktujemy tę sugestię całkiem poważnie i czekamy na rozwój wydarzeń. Znając jednak otwartość Prezydenta Miasta, pozostałych radnych oraz lokalnej Rady Organizacji Pozarządowych wydaje się, że sprawa ma charakter rozwojowy…

W podsumowaniu tego ważnego wydarzenia Pan Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, obecny z nami w ciągu całego dnia, podkreślił znaczenie Pomorskiej oraz lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych w integracji oraz rozwoju sektora pozarządowego. Zachęcił do łączenia zasobów oraz współpracy. Przypomniał wyjątkowość naszego regionu ze względu na szczególne zaangażowanie w budowę międzysektorowego wymiaru współpracy, czego wyrazem jest Zespół Międzysektorowy, którego podstawy – tak jak wiele innych modelowych rozwiązań – były i są wypracowywane wspólnie na Pomorzu. Wraz z Przewodniczącym PROP zachęcił uczestników, jak również wszystkich, którzy poprzez nich podejmować będą refleksję i działania w oparciu o przesłanie Forum, do budowania relacji partnerskich w swoich środowiskach.

Już niebawem spotykać się będziemy w formule Forum Międzysektorowego z przedstawicielami gmin, powiatów oraz władz regionalnych, by wspólnie określać strategiczne i bieżące cele społeczne i obywatelskie, a na ich bazie wspólnie realizować działania wzmacniające sektor pozarządowy oraz rozwiązywać problemy społeczne. Chcemy to robić w oparciu i przy udziale wszystkich sektorów: administracji rządowej i samorządowej, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Jakie będzie tempo tych prac, na jakie narzędzia będzie nas stać, jakimi metodami będziemy rozwiązywać problemy i wreszcie jakie będą efekty podejmowanych działań – to już nie sprawa pojedynczych podmiotów czy sektorów – TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA !!!

Marek Olechnowicz

Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.