Spotkanie subregionalne – Charzykowy

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych na Subregionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. w miejscowości Charzykowy k. Chojnic (Siedziba LGR Moreńka) od godz. 13.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Wszelkie informacje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej RDPP

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORAZ PODMIOTY
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego

DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

GŁOSOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 9 MAJA 2016 R., A OSTATECZNY JEGO

TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 24 MAJA 2016 R. (WŁĄCZNIE).

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:
1. Zaproszenie do głosowania

kandydaci obszar 1

kandydaci obszar 2

kandydaci obszar 3

kandydaci obszar 4

kandydaci obszar 5

kandydaci obszar 6

kandydaci obszar 7

kandydaci obszar 8

kandydaci obszar 9

kandydaci odrzuceni

lista kandydatów oba obszary

lista zbiorowa kandydató

Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy…

I Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego

Drodzy Przedstawicielki i Przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszamy Członkinie i Członków lokalnych Rad Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na historyczne Pierwsze Regionalne Spotkanie Rad Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w  Gdańsku (Europejskie Centrum Solidarności) – początek  godz. 17.00. Podczas spotkania omawiać będziemy proces standaryzacji pomorskich reprezentacji sektora pozarządowego jak również podejmiemy pracę nad wypracowaniem trybu wypracowywania konkretnych rozwiązań. Wszelkie informacje, propozycje oraz uwagi merytoryczne prosimy kierować na adres: biuro@podajreke.org lub prop@vp.pl.

W programie:

1. Prezentacja Rad Organizacji Pozarządowych w woj. pomorskim
2. Prezentacja dobrych praktyk funkcjonowania Rad
3. Wymiana uwag i refleksji w kontekście systematyzowania i
profesjonalizacji funkcjonowania Rad
4. Wspólne wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wzajemnej komunikacji, współpracy i standaryzacji Rad
5. … niespodzianki (zawsze jesteśmy na nie otwarci !!! 🙂 )

Spotkanie będzie jednocześnie doskonałą okazją do wzajemnego poznania i integracji.
Organizatorzy zapewniają przyjazną, budującą i radosną atmosferę Spotkania 🙂 jak również smaczną kolację…
ZAPRASZAMY!

Projekt „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 -2020

==============================================================================

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 Stowarzyszenie „Podaj Rękę” we współpracy z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pod nazwą „Pomorskie ROPy dla Pomorza, Polski i Europy” mający na celu wypracowanie standardów funkcjonowania pomorskiej reprezentacji sektora obywatelskiego.
W ramach działań projektowych prowadzących do wzmocnienia pomorskich Rad Organizacji Pozarządowych realizowane będą następujące działania:

1. Regionalne spotkanie wprowadzające
2. Indywidualne warsztaty standaryzacyjne
3. Subregionalne spotkania standaryzacyjne
4. Przygotowanie narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
5. Regionalne spotkanie podsumowujące.

O przebiegu i postępie prac, jak również o harmonogramie poszczególnych wydarzeń będziemy na bieżąco informować.

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

WYBORY POWSZECHNE DO PROP ZAKOŃCZONE

W dniu 23 października 2015 r. podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Gdyni
ogłoszone zostały wyniki wyborów powszechnych do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

PFIP – Gdynia 23 – 24 października – druga tura naboru!

Drodzy Państwo, Przedstawicielki i Przedstawiciele Pomorskich Organizacji Pozarządowych, w imieniu Organizatorów oraz własnym zwracam dziękuję lokalnym Radom Organizacji Pozarządowych za przeprowadzone działania animujące do wzięcia udziału w PFIP i proszę o ich kontynuację.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich pomorskich organizacji o włączenie się w drugą turę naboru uczestniczek i uczestników na to ważne pozarządowe wydarzenie.

Proszę o przekazywanie podczas Waszych spotkań czy prowadzonych działań oraz przesyłanie wszelkimi możliwymi kanałami do pomorskich organizacji pozarządowych, oraz o umieszczanie na Państwa stronach internetowych zaproszenia na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015, które w dniach 23 – 24 października odbędzie się w Gdyni.

Szczegóły znajdują są w załącznikach.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

W imieniu Organizatorów

Marek Olechnowicz

PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA_og (1)

PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA_og (1)

PFIP_2015_Program_Roboczy_07_10_2015 (1) (1)

PFIP_2015_ZAPROSZENIE (3)

Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych (wersja robocza _ konsultacje) (1)

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 22.09.2015

Komisja Wyborcza, po zapoznaniu się z przesłanymi uzupełnieniami oraz wcześniej poprawnie złożonymi kandydaturami, zatwierdza poprawność złożonej dokumentacji w odniesieniu do następujących osób i ogłasza oficjalną listę kandydatur do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w wyborach w roku 2015, na które oddawać można głosy za pomocą formularza głosowania (zał. Nr 2 do regulaminu wyborów) zgodnie z § 2 regulaminu wyborów na adres wyboryprop@pomorskie.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 23:59 (kandydatury uszeregowane subregionalnie):

1. Jerzy Boczoń (subregion metropolitarny)
2. Lucjan Brudzyński ( subregion metropolitarny)
3. Bartłomiej Engelbrecht (metropolitarny)
4. Artur Glebko (s. metropolitarny)
5. Małgorzata Niemkiewicz (s. metropolitarny)
6. Marek Olechnowicz (s. metropolitarny)
7. Tadeusz Podymiak (s. metropolitarny)
8. Weronika Pyda-Ledwoń (s. metropolitarny)

9. Paulina Kremer (s. nadwiślański)
10. Marta Wojnicz (s. nadwiślański)

11. Magdalena Pipka (s. słupski)
12. Grażyna Wera-Malatyńska (s. słupski)

Komisja pragnie przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem wyborów każda organizacja może oddać jeden głos na dowolnego kandydata/tkę spośród całej listy. Oznacza to, że organizacja może oddać głos na kandydata/tkę również z innego subregionu niż siedziba organizacji (np. organizacje z siedzibą w subregionie metropolitarnym mogą głosować na kandydata/tkę z subregionu nadwiślańskiego, itd.).

W imieniu Komisji Wyborczej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Piotr Stec

protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 22.09.2015 r.   oraz   zał. 2 (1)

 

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP

protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 16.09.2015 r. (1)

Formularz głosowania na kadnydata/tkę  PROP załącznik nr 2

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Konsultacje Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Państwa wypowiedzi w zakresie poniższych zagadnień zostaną uwzględnione przy dalszej pracy nad Systemem. Konsultowany dokument znajduje się w załączniku do informacji.
Konsultacje trwają do 4.10.2015! W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: konsultacje@prop.pomorskie.pl. Dziękujemy !!! Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

Sz a n o w n i  P a ń s t w o

Przedstawicielki i Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Siecią COP

oraz Stowarzyszeniem „Podaj Rękę” – operatorem PFIP 2015

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A J Ą

n a

P l e n a r n e   S p o t k a n i e

– cykliczne święto organizacji pozarządowych

działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego –

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

które w dniach 23 – 24 października 2015 roku odbywać się będzie

w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

PFIP_2015_Program_Roboczy_15_09_2015 PFIP_2015_ZAPROSZENIE (1) PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA PFIP_2015_KARTA_ZGŁOSZENIA

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015 – 2017

Drodzy Przedstawiciele i Przedstawicielki Pomorskich Organizacji Pozarządowych.

Kończy się okres pracy Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kolejnej (szóstej) kadencji. Od 2002 roku budowana jest w naszym województwie REPREZENTACJA TRZECIEGO SEKTORA. Owocność tych kilkunastu lat pracy bardzo wielu osób i organizacji, także ich sens i znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej czy szeroko rozumianej pozytywnej zmiany w nas i wokół nas, każda i każdy może zaobserwować, jak również ocenić, na swój sposób. Pozwolę sobie tylko na kilka zdań o tym, co w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się wypracować na rzecz całego Trzeciego Sektora w naszym regionie: Czytaj dalej…

Opublikowano w Aktualności | Komentowanie zostało zablokowane
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.