Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

[ A- ] [ A+ ]

Drodzy,

Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy które wraz z Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywać się będzie w dniach 14 – 15 września w Gdyni oraz Chmielnie zgromadzi co najmniej 300 Uczestniczek i Uczestników. Swoją obecność potwierdziła dotąd ponad połowa przedstawicieli JST, przedstawiciele pomorskich uczelni wyższych, pracodawców i przedsiębiorców. Pomorskie organizacje pozarządowe reprezentowane są na liście zgłoszonych jak dotąd przez około 110 osób, w tym także reprezentanci środowisk senioralnych z naszego województwa. Oczywiście wciąż gotowi jesteśmy na przyjęcie kolejnych zgłoszeń.

Informacja dla mediów, w której zawarte zostały istotne założenia i cele Forum znajdują się w załączniku, gdzie znaleźć można także pozostałe elementy zawartości merytorycznej – to wciąż wersje modyfikowalne, a zatem zachęcam do wnoszenia uwag czy propozycji dotyczących istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego na Pomorzu, które należałoby poruszyć podczas Forum. Z pewnością poruszony zostanie podczas Forum temat związany z upływem kadencji Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, której termin uzależniony został od wyborów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a te odbyć się mają w pierwszej połowie 2019 roku. W związku z tym PROP – zgodnie z decyzją Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniu 23.09.2015 r. w Gdyni – przyjął jako termin upływu bieżącej kadencji Rady dzień powołania PRDPP nowej kadencji. Wraz z tym istotnej zmianie ulegnie sposób wyboru Członkiń i Członków Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz sposób reprezentacji PROP w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – w skrócie możemy określić ten proces jako swoiste uwspólnienie procesu wyborczego oraz uwspólnienie części składu obu Rad. To zagadnienie również poruszone zostanie podczas części Forum z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Inne istotne założenia programu Forum, proponowane narzędzia i ścieżki ich wdrażania znajdują się w załączonym materiale. Załączamy także graficznie ubogaconą wersję Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych, który będzie podstawowym materiałem źródłowym do pracy podczas Forum. Zachęcamy do zapoznania się z programem, materiałami oraz udziału w Forum, a jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe – do przesyłania uwag, sugestii, propozycji etc.
Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – folder
Program Forum 14.09
Program Forum 15.09
Pomorskie_Forum_Partnerstwa_i_Współpracy_zakres_tematyczny
Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy 2018 – informacja_media

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.