Przygotowanie pomorskich organizacji pozarządowych do RODO

[ A- ] [ A+ ]

Wymogi RODO ukazały ogrom potrzeb pomorskich organizacji pozarządowych, gotowość do rozwoju i profesjonalizacji, i potencjał pomorskich NGOsów…

 

RODO to gorący temat nie tylko dla urzędników. Pomorskie organizacje pozarządowe, zaproszone przez Marszałka Województwa Mieczysława Struka i Przewodniczącego Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych (PROP) i Prezesa Stowarzyszenia „Podaj Rękę” Marka Olechnowicza, zamiast korzystać z sobotniego wolnego i słonecznego przedpołudnia i nabierać sił po całotygodniowym wysiłku, przybyły tłumnie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, by pod okiem Eksperta przez wielkie „E” Andrzeja Rybusa – Tołłoczko wchłonąć (dosłownie) wiedzę dotyczącą obowiązków związanych z wchodzącym w dniu 25 maja rozporządzeniem RODO. Z 14 powiatów przybyło blisko 170 osób reprezentujących niemal 200 pomorskich organizacji pozarządowych, aby w nieco „nietypowych”, ale sprzyjających integracji warunkach (poprzedniego dnia z powodu trudnych warunków atmosferycznych, burz, opadów i piorunów „unieruchomiona” została Sala im. L. Bądkowskiego, w której trafnie choć bez uprzedniej pewności przygotowano właśnie 170 miejsc) przyjąć do wiadomości i zrozumieć, co powinni uczynić, wypracować i wdrożyć, aby być gotowymi na wymogi RODO w dniu wejścia w życie rozporządzenia. Rzecz jasna bezpośredni kontakt, łatwość wypowiedzi i znajomość „od podszewki” zagadnienia ochrony danych osobowych i RODO sprawiły, że czas upłynął nie tylko owocnie i szybko, ale także w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Co więcej – i właśnie o to „więcej” chodzi najbardziej – uczestnicy czekają na kolejne propozycje, wyzwania, możliwości rozwojowe i dające możliwość profesjonalizacji, oczywiście w zakresie adekwatnym do potrzeb i zadań. Szkolenie RODO pn. „Przygotowanie pomorskich organizacji pozarządowych do RODO”, współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, przygotowane i zorganizowane zostało przez międzysektorowy Team Biuro Pełnomocnika Marszałka WP ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych, którym udało się w ciągu kilku dni dopiąć wszystkie szczegóły. Czy podobny tryb ma szansę powodzenia także przy kolejnych tego typu wydarzeniach? Nie wszystko da się „ogarnąć” wolontariatem i filantropią. Niektóre działania wymagają nie tylko „zwyczajnej” organizacji, ale także bardzo specjalistycznego, profesjonalnego merytorycznego wkładu, a przy wysiłku intelektualnym trwającym kilka godzin niezbędne jest także wzmocnienia dla ciała, którego nie załatwi się herbatnikiem.

W ciągu ostatnich lat Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, we współpracy z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych oraz przy współudziale Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Pomorska RDPP) udało się wypracować kilka niezwykle innowacyjnych i nie obecnych w innych regionach rozwiązań. Oprócz doradczo – konsultacyjnego ciała jakim jest Pomorska RDPP i autonomicznego ciała reprezentującego pomorskie środowiska pozarządowe czyli PROP utworzony został Zespół Międzysektorowy czyli składające się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz PROP i PRDPP robocze ciało wypracowujące wspólnie w trybie ciągłym wielorakie rozwiązania, w tym m.in. rekomendacje modyfikacji do wieloletniego oraz corocznych Programów Współpracy czy też konkretnych działań w przygotowanym przez środowisko pozarządowe a obecnym także w zapisach Strategii Województwa Pomorskiego i RPO WP 2014-2020 „Pomorskim Systemie Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych”. W prawdzie oszacowano, że na wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań o charakterze regionalnym niezbędne jest w perspektywie 7-8 lat ok. 20 mln. zł., jednak z różnych powodów, głównie formalnych uwarunkowań „wyższego rzędu” tj. np. braku możliwości zapewnienia środków w ramach Kontraktu Terytorialnego, udało się na początek wysupłać z budżetu Województwa Pomorskiego kwotę 150 tys. zł., która stanowić ma element wsparcia instytucjonalnego i rozwojowego w kierunku profesjonalizacji pomorskiego sektora pozarządowego. To oczywiście kropla w morzu potrzeb. Jednak takie wydarzenia jak tłumny „krzyk” pomorskich organizacji pozarządowych o „zastrzyk” wiedzy, bo „RODO nadchodzi” oraz wołanie o „więcej” pokazuje, że kapitał społeczny i obywatelski ma szansę „odrodzić się z popiołów”.

Ostatnie lata mocno osłabiły sektor. Wielu specjalistów i doświadczonych ekspertów pozarządowych, wielu protagonistów rozwoju Ekonomii Społecznej, wielu społeczników zajęło się głównie bądź całkowicie działalnością komercyjną, często nie mającą nic wspólnego z wypracowanymi przez lata kwalifikacjami, kompetencjami i doświadczeniem. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby nie zaprzepaścić tlącej się szansy na reaktywację, na odnowienie ducha społecznikowskiego i obywatelskiego. Bez tego przebudzenia nie ma szans na stawienie czoła czyhającym „tuż za rogiem” wyzwaniom. Chyba że wyłożymy miliardy na opiekę nad osobami starszymi, kolejne na długotrwałe i wymagające udziału ukierunkowanych i przygotowanych lokalnych społeczności w kontekście napływu gości z sąsiedzkich i innych zaprzyjaźnionych krajów czy animację i aktywizację mieszkańców w tak wielu kontekstach, że trudno je nawet zliczyć i wyliczyć.

Z RODO pomorskie organizacje pozarządowe, dzięki łączeniu potencjałów, już sobie „jakoś” poradzą. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, byśmy wspólnie, przy współudziale NGOsów, poradzili sobie także z innymi wyzwaniami. Najpierw jednak musimy poradzić sobie ze wsparciem i wzmocnieniem pomorskich organizacji, a następnie z mentalnym przejściem z formalnego podejścia do partnerstwa międzysektorowego ku realnemu partnerstwu w wypracowywaniu i współdziałaniu. Szansę na to mamy niepowtarzalną. Wykorzystajmy ją!

 

Autor: Marek Olechnowicz

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.