Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

[ A- ] [ A+ ]

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do wysłanego wczoraj zaproszenia do zgłaszania przez pomorskie organizacje pozarządowe kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

w załączeniu przesyłam aktualnie wymagane dokumenty.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);

2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dostępne na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/wybory-do-pomorskiej-rady-dzialalnosc-pozytku-publicznego , https://bip.pomorskie.eu/a,61234,ogloszenie-2819.html

 

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Rutkowski

Inspektor

Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. 58 32 68 894

www.rops.pomorskie.eu

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie kandydata Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata

Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja

Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie kandydata

Ten wpis umieszczono w kategorii Aktualności. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Projekt dofinansowany
    został ze środków
    Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    w ramach
    Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020

Copyright © 2019 All rights reserved.
Strona wykonana dla PROP – Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.